Kwantor

Fiscaal Juristen en Economen

Wel of geen verdragsbescherming, that’s the question.

801 1024 Frits Algie

Een zichzelf als nomadisch levend kenmerkende Nederlander, raakt in discussie met de fiscus over de vraag of hij al dan (meer…)

read more

Vooroverleg afdwingbaar bij de rechter?

5184 3456 Dick Brinkhof

Vooroverleg omtrent fiscale standpunten wordt vaak geadviseerd. Vaak geeft dat een goed inzicht over wat men op fiscaal gebied kan (meer…)

read more

Pensioenafkoop kan gunstig zijn

650 300 Dick Brinkhof

Sinds 1 april 2017 is voor pensioenafkoop in Nederland een nieuwe wet van toepassing. Deze wet maakt het mogelijk om (meer…)

read more

Schenking belastingvrij voor financiering woning

1920 1080 Frits Algie

De eigen woning schenking opent meer mogelijkheden en valkuilen dan je zou verwachten Vanaf 1 januari 2017 kan iedereen een (meer…)

read more

Opdrachtnemer en zzp-er nog steeds in het fiscale vizier (Wet DBA)

864 726 Pieter Bogmans

Staatssecretaris Wiebes heeft, door middel van de zogenoemde Derde voortgangsrapportage, de Tweede Kamer recent geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen met (meer…)

read more

Rekening-courant DGA trekt aandacht Belastingdienst

891 522 Marcel van Galen

Voor veel directeur-grootaandeelhouders is de verleiding groot om meer geld uit de BV te nemen dan het salaris. Salaris is (meer…)

read more

Dubbele belasting is te voorkomen voor expat

801 1024 Steven van der Werff

Een cliënte keerde na een aantal jaar wonen en werken in het buitenland naar Nederland terug. Na haar terugkeer woonde (meer…)

read more

Afkopen kapitaalverzekering eigen woning nu altijd mogelijk

1600 1600 Frits Algie

Per 1 april 2017 kunnen de kapitaal verzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (meer…)

read more
mr F. (Frits) Algie
Fiscaal Jurist

Frits studeerde Nederlands Recht  in Utrecht en Fiscaal Recht in Amsterdam. Hij werkte lange tijd, bij Ernst & Young, belastingadviseurs. Daar gaf hij als partner leiding aan de belastingadviseurs in Haarlem en Alkmaar. Hij adviseert bedrijven, organisaties, directeuren groot aandeelhouders, (ex)-ondernemers, en vermogende particulieren.  Hij heeft een bijzondere belangstelling voor het ongewone, het afwijkende en het nieuwe. Dit heeft onder meer geleid tot de oprichting van Zelfstandige Belastingadviseurs, een netwerk van belastingadviseurs rondom het thema vaktechniek. Zijn  rol als één van de oprichters van KWANTOR is een logische vervolgstap.

Baan 29
2012 DC Haarlem
06 108 877 53