vennootschapsbelasting

Kosten verkoop aandelen BV (deelneming) aftrekbaar ?

1200 801 Frits Algie

Als een BV de aandelen in een andere BV (de deelneming) verkoopt, zijn de kosten die direct verband houden met (meer…)

read more

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting: (Meer) spoedreparatie en een andere vormgeving. Nationale bedrijven gaan hier onder lijden.

768 513 Frits Algie

Meer spoedreparaties en een andere vormgeving van de fiscale eenheid. Dat is het antwoord van de Staatssecretaris van Financiën op (meer…)

read more