U wilt uw bedrijf (internationaal) uitbreiden.

U wilt uw huidige fiscale situatie verbeteren.

U bent betrokken bij een fiscaal probleem

U heeft direct een fiscale oplossing nodig.

Waarom kiezen voor Kwantor?

Direct bij de specialist

Wij behandelen uw dossier zelf, zodat onze kennis en ervaring ook maximaal effectief is. Wij zijn uw aanspreekpunt en de afstemming gaat altijd rechtstreeks, dus zonder tussenschakels. Geen ruis op de lijn.

Direct ter zake

De fiscalisten bij de Belastingdienst zien wij als vakgenoten, met wie wij het overigens grondig oneens kunnen zijn. Over en weer treden wij elkaar met respect en open vizier tegemoet. Discussies gaan over inhoud. Het rechtstreekse contact met de Belastingdienst helpt helderheid te verschaffen en geschillen te beslechten.

Direct naar een oplossing

We houden van ons vak. We kunnen bij Kwantor uren praten over een recent arrest van de Hoge Raad. Maar wij begrijpen ook dat u direct naar een oplossing wilt. Onze diensten zijn daarop gericht. Direct. Altijd.

Ervaren Fiscalisten

Wanneer u met lastige fiscale vraagstukken worstelt, biedt KWANTOR u ervaren fiscalisten. Mensen die niet alleen kennis hebben van de wet- en regelgeving, maar zich ook kunnen verplaatsen in uw wensen.

Oplossingen

Als u door de bomen het bos niet meer ziet, werkt het verhelderend om nieuwe inzichten en andere invalshoeken te krijgen. En soms is drie keer rechtsom hetzelfde als één keer linksom. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.

Compliance

Compliance of in gewoon Nederlands: meedoen volgens de spelregels. Dat is wel zo overzichtelijk voor uw bedrijf en voor degenen met wie u zaken doet. Wij richten ons op overzicht en inzicht, hetgeen weer ten goede komt aan de bedrijfsvoering en de continuïteit van uw onderneming.

U bent uniek

Goed fiscaal advies gaat veel verder dan het bieden van een standaard oplossing. Uw situatie is uniek, ook wanneer zij overeenkomsten heeft met andere situaties. Dat betekent dat u baat heeft bij een advies, dat op maat is voor uw situatie. Wij realiseren ons dat belastingheffing weliswaar een belangrijke factor voor u is, maar niet de enige. Goed fiscaal advies houdt rekening met de verscheidenheid aan factoren die uw situatie uniek maakt, en biedt oplossingen waarmee u vooruit kunt, voor nu en voor de langere termijn.

U bent erbij gebaat, dat uw fiscale verplichtingen goed en tijdig worden nagekomen. Daarmee voorkomt u boetes, discussie en vaak langdurige onzekerheid over uw fiscale positie. Uiteraard wilt u gebruik kunnen maken van fiscale regelingen. Ook dat is onderdeel van compliance: zorgen dat uw fiscale zaken in overeenstemming met de regelgeving worden geregeld. Zodat u weet waar u aan toe bent.

Een goede oplossing sluit aan bij uw situatie, uw wensen en uw toekomstplannen. Zodat een oplossing voor een fiscaal probleem vandaag, tevens een bouwsteen voor uw toekomst is. Onze oplossingen zijn daarom altijd maatwerk.

U wilt uw bedrijf (internationaal) uitbreiden.

Dat vraagt om een jas die past bij de veranderingen. Zoals bijvoorbeeld uw veranderende positie ten opzichte van financiers en andere participanten. Uitbreiding via samenwerking vraagt ook het nodige zicht op nieuwe verhoudingen.
En dat is niet alleen omdat daarmee de belastingheffing verandert, ook de manier van werken en samenwerken wordt anders.
Wij zijn u graag van dienst om één en ander scherp geregeld te krijgen. Ook uitbreiding naar het buitenland is een beweging die wij kennen en beheersen.

Aarzel niet om direct contact op te nemen. Onze betrokkenheid is het meest effectief in een vroeg stadium.

Mail kwantor@kwantor.nl of bel 085 3011 525

U wilt uw huidige fiscale situatie verbeteren.

Loonheffingen, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, dividendbelasting en omzetbelasting zijn de belangrijkste heffingsmiddelen waarmee uw onderneming te maken heeft. De vraag is natuurlijk of die heffingen zich steeds optimaal verhouden tot uw ondernemingsresultaat. Het is vast beleid en jurisprudentie dat het u vrij staat de meest optimale fiscale weg te kiezen van A naar B. Dat is alleen anders als de gekozen weg uitsluitend een fiscaal belang heeft en geen economisch belang.
Dat komt goed uit, omdat wij steeds het economisch belang in de gaten houden. Onze naam is niet voor niets Kwantor Fiscaal Juristen en Economen.

Wij vinden het belangrijk dat u niet te veel belasting betaalt, maar ook niet te weinig. Voor schimmige structuren bent u bij ons aan het verkeerde adres. Dat laatste bedreigt namelijk de continuïteit van uw bedrijf. Denk aan navorderingen, naheffingen, boeten en gedwongen terugbetaling van Staatssteun.

Aarzel niet direct contact met ons op te nemen via kwantor@kwantor.nl of 085 3011 525

U bent betrokken bij een fiscaal probleem

Voorkomen is beter dan genezen, Toch kan er een probleem ontstaan over de heffing van belasting. Denk bijvoorbeeld aan lastige boekenonderzoeken, correcties op aangiften, extra belastingaanslagen of betalingsproblemen.
De Belastingdienst gaat over de heffing en invordering van belastingen. Belastingmedewerkers dienen zich ook aan de wet te houden. Het komt regelmatig voor dat er een geschil van mening ontstaat over de interpretatie van de feiten of de toepassing van de wet en jurisprudentie. Wij vertegenwoordigen u in het overleg met de Belastingdienst of in bezwaar- en beroepsprocedures. Ons fiscaal verweer is haarscherp.

Aarzel niet direct contact met ons op te nemen via kwantor@kwantor.nl of 085 3011 525

U heeft direct een fiscale oplossing nodig.

Te laat of verrast ? Wij kunnen snel schakelen als dat nodig is. In overleg met u komen wij direct in actie om ofwel een noodverband aan te leggen of om direct voorstellen te doen om de situatie bij te sturen. Bijvoorbeeld door rechtstreeks contact op te nemen met de Belastingdienst of direct een contract te beoordelen op fiscale valkuilen.

Wij zijn niet 24/7 bereikbaar, maar onze mobiele telefoons staan altijd aan om sms-   of whatsapp berichten op te vangen.

Aarzel niet om direct contact met ons op te nemen. In spoedgevallen door een bericht te sturen naar:

KWANTOR Alkmaar              +31(0)6 5536 4222
KWANTOR Amsterdam        +31(0)6 4849 3796
KWANTOR Amsterdam        +31(0)6 4608 8258
KWANTOR Haarlem              +31(0)6 1088 7753
KWANTOR Haarlem              +31(0)6 2754 3151
KWANTOR Delft                    +31(0)6 8110 6435
KANTOOR Rijswijk                +31(0)6 4577 4777

 


mr F. (Frits) Algie
Fiscaal Jurist

Frits Algie

Frits studeerde Nederlands Recht  in Utrecht en Fiscaal Recht in Amsterdam. Hij werkte lange tijd, bij Ernst & Young, belastingadviseurs. Daar gaf hij als partner leiding aan de belastingadviseurs in Haarlem en Alkmaar. Hij adviseert bedrijven, organisaties, directeuren groot aandeelhouders, (ex)-ondernemers, en vermogende particulieren.  Hij heeft een bijzondere belangstelling voor het ongewone, het afwijkende en het nieuwe. Dit heeft onder meer geleid tot de oprichting van Zelfstandige Belastingadviseurs, een netwerk van belastingadviseurs rondom het thema vaktechniek. Zijn  rol als één van de oprichters van KWANTOR is een logische vervolgstap.

 

Baan 29

2012 DC Haarlem

06 108 877 53

mr P. (Pieter) Bogmans
Fiscaal Jurist

Pieter Bogmans

Pieter heeft de opleiding fiscaal recht te Maastricht afgerond in 1999. De afgelopen 17 jaar is Pieter werkzaam geweest bij wat men noemt de grotere kantoren en een tax boutique. Na zijn studie heeft Pieter de beroepsopleiding bij de NOB alsmede de FB gevolgd.

Zijn fiscale interesses liggen bij vermogende particulieren, expats en dga’s, zowel op nationaal als internationaal terrein.

 

Weesperstraat 61

1018 VN Amsterdam

06 484 937 96

Drs. D. (Dick) Brinkhof
Fiscaal Econoom

Dick Brinkhof

Dick (1972) heeft in 1999 zijn studie fiscale economie aan de Universiteit Brabant (thans de Universiteit van Tilburg) afgerond. Hij werkzaam geweest op de internationale belastingadviespraktijken bij ‘Big Four’ en ‘Mid-Four’ kantoren. In 2003 heeft hij de Fiscale Europese Studies (post-master) opleiding in Rotterdam afgerond. Midden 2006 heeft hij zijn eigen belastingadviespraktijk gestart, waar hij zich met name richt op internationaal getinte belastingzaken, voor zowel binnenlandse- als buitenlandse cliënten. Binnen Kwantor richt Dick zich vooral op advisering en uitvoering van (internationale) tax compliance vraagstukken.

 

Joop Geesinkweg 901

1114 AB Amsterdam

06 460 882 58

mr M. (Marcel) van Galen
Fiscaal Jurist

Marcel van Galen

Marcel heeft de academie van de Federatie Belastingadviseurs afgerond, alsmede de studie Fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Ingeschreven bij het Register Belastingadviseurs. Na een periode bij de Belastingdienst, vele jaren werkzaam geweest in de nationale en internationale praktijk van de grote adviesorganisaties. Naast fiscale advisering in brede zin, behoort tevens compliance tot zijn werkterrein, waarbij de nadruk ligt op  middelgrote ondernemingen en vermogende particulieren.

 

Churchill-laan 52

2012 RP Haarlem

06 275 431 51

mr drs F. (Feike) Jagersma
Fiscaal Jurist en Econoom

Feike Jagersma

Feike Jagersma heeft de studies Nederlands recht afstudeerrichting Internationaal privaat recht, Fiscaal Recht en Economie afgerond. Hij is Register Belastingadviseur maar ook Register Estate Planner.

Hij heeft vele jaren ervaring opgedaan bij de grote advieskantoren zoals Deloitte. Hij is een allround adviseur die de DGA of andere client door zijn brede achtergrond kan bijstaan op het snijvlak van financiën en fiscaliteit.

 

Kennemerstraatweg 11

1814 GA Alkmaar

06 553 642 22

mr K.A.M. (Karel) Stoffels
Fiscaal Jurist

Karel Stoffels

Karel studeerde fiscaal recht in Leiden en is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Vanaf 1988 is hij werkzaam in de fiscale adviespraktijk. Eerst 6 jaar bij een Big 4-kantoor, daarna bij een aantal regionale accountantskantoren en een advocatenkantoor in de Randstad. In 2009 opende hij zijn zelfstandige advies- en procespraktijk. De inspanningen die hij levert binnen een brede en zeer diverse klantenportefeuille, hebben hem gebracht waar hij nu is: een zeer ervaren en gedreven fiscaal professional voor middelgrote ondernemingen, met een breed netwerk.

Hij publiceert regelmatig in verschillende fiscale vaktijdschriften.

 

Barbarasteeg 3, 2611 BM Delft

06 811 06 435

mr S. (Steven) van der Werff
Fiscaal Jurist

Steven van der Werff

Steven doorliep na zijn studie fiscaal recht aan de Universiteit Leiden een carrière bij de Big Four advieskantoren (KPMG Meijburg, Andersen/Deloitte, EY). Hij richtte in 2011 zijn eigen belastingadvieskantoor GM Tax op, gericht op buitenlandse werkgevers in Nederland en expats. Binnen Kwantor richt Steven zich op de advisering van internationale werkgevers en werknemers.

Geestbrugkade 32
2281 CX Rijswijk
06 4577 4777

Terug

Aarzel niet om direct contact op te nemen