organisatie

Cryptovaluta, de Staatssecretaris blijft cryptisch.

3500 2336 Frits Algie

Cryptovaluta, de Staatssecretaris blijft cryptisch. Onlangs heeft onze Staatssecretaris van Financiën Snel geantwoord op vragen uit de Tweede Kamer over (meer…)

read more

Kosten verkoop aandelen BV (deelneming) aftrekbaar ?

1200 801 Frits Algie

Als een BV de aandelen in een andere BV (de deelneming) verkoopt, zijn de kosten die direct verband houden met (meer…)

read more

Vooroverleg afdwingbaar bij de rechter?

5184 3456 Dick Brinkhof

Vooroverleg omtrent fiscale standpunten wordt vaak geadviseerd. Vaak geeft dat een goed inzicht over wat men op fiscaal gebied kan (meer…)

read more

Opdrachtnemer en zzp-er nog steeds in het fiscale vizier (Wet DBA)

864 726 Pieter Bogmans

Staatssecretaris Wiebes heeft, door middel van de zogenoemde Derde voortgangsrapportage, de Tweede Kamer recent geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen met (meer…)

read more