Foutieve investeringsaftrek (KIA) voor samenwerkingsverbanden? Ja zegt de Advocaat Generaal

Foutieve investeringsaftrek (KIA) voor samenwerkingsverbanden? Ja zegt de Advocaat Generaal

801 1200 Pieter Bogmans

Als uw samenwerkingsverband (maatschap, VOF, man/vrouwfirma) de afgelopen jaren investeerde, dan had u of uw BV waarschijnlijk recht op investeringsaftrek (de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek ofwel KIA). Door een beslissing van Hof Den Bosch* is er mogelijk alsnog recht op een hogere aftrek. Het voordeel kan per vennoot oplopen tot duizenden euro’s.

Dit is waarschijnlijk het geval als de totale (buitenvennootschappelijke) bedrijfsinvesteringen van u (of uw BV) en het samenwerkingsverband in een jaar meer bedroegen dan € 55.000 en minder dan € 313.000. In dat geval kan aanspraak gemaakt worden op een hogere KIA, dan in de aangifte is opgenomen.

Ter verduidelijking het volgende voorbeeld.
Een Vof bestaande uit 5 vennoten investeert in 2017 € 100.000. De programmatuur van de Belastingdienst en de commerciële aangifteprogramma’s berekenen de KIA op 20% van € 15.687 ofwel € 3.137.        
Naar aanleiding van de uitspraak van Hof Den Bosch heeft iedere vennoot echter recht op een KIA van € 15.687.

De Staatssecretaris is in cassatie gegaan. De Advocaat Generaal heeft onlangs onze visie bevestigd.

Hoe nu verder?
Om uw rechten veilig te stellen zal er nu gevraagd moeten worden om een herberekening van de KIA, ook voor oude jaren.

Houdt u er rekening mee dat de Belastingdienst niet aan het verzoek tegemoetkomt voordat de Hoge Raad een oordeel heeft uitgesproken. Dit duurt waarschijnlijk nog 6 maanden. De Hoge Raad heeft al een aantal keren aan gegeven dat het wijzigen van de wet bij de wetgever thuishoort. Als de wet duidelijk is kan daar niet van afgeweken worden. Om die reden is de kans aanwezig dat er reparatiewetgeving komt, met terugwerkende kracht.

Door nu een herberekening aan te vragen optimaliseert u uw kansen in geval de Hoge Raad de uitspraak van het Hof Den Bosch in stand laat.

Wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent? Neem gerust contact met ons op.

Namens Kwantor,

 

Frits Algie                                                     Pieter Bogmans