Kosten verkoop aandelen BV (deelneming) aftrekbaar ?

Kosten verkoop aandelen BV (deelneming) aftrekbaar ?

1200 801 Frits Algie

Als een BV de aandelen in een andere BV (de deelneming) verkoopt, zijn de kosten die direct verband houden met de verkoop niet aftrekbaar voor de verkopende BV. Mogelijk is een deel van die kosten toch in aftrek te brengen. Het is wel zaak om tijdig actie te ondernemen.

Over het algemeen is het verstandig om bij een BV structuur te werken met een holding BV en minimaal één werk BV (de deelneming). In de werk BV(en) zullen de ondernemingsactiviteiten zijn ondergebracht. Bij verkoop van die activiteiten heeft het voordelen om de aandelen in de BV te verkopen in plaats van de onderneming zelf (activa-passiva transactie). Verkoop van die aandelen zal verschillende kosten met zich brengen. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Zoeken koper (finders fee)
  • Financieel advies
  • Accountants advies
  • Due diligence
  • Juridisch advies
  • Opstellen koopovereenkomst
  • Notariskosten aandelenoverdracht
  • Makelaarskosten bij vastgoed-BV
  • Kosten eigen personeel

In de rechtspraak is een aantal peilmomenten in het verkooptraject van een deelneming benoemd. Na die momenten zijn de (verkoop)kosten niet meer aftrekbaar.

Alle kosten die worden gemaakt om de deelneming “verkoop-klaar” te maken, zonder dat er sprake is van concrete verkoopplannen zullen nog aftrekbaar zijn. Daarnaast zal het deel van de bovengenoemde kosten dat is toe te rekenen aan de financiering van de verkoop, wel aftrekbaar zijn. Deze werkzaamheden moeten dan wel duidelijk uit de betreffende factuur blijken. Mogelijk kan een deel van de kosten door de werk BV zelf worden gemaakt. Als deze toerekening van de kosten zakelijk is, dan zijn deze kosten bij de werk BV aftrekbaar. Gaat de verkoop van de aandelen werk BV niet door, dan zijn alle kosten alsnog aftrekbaar.

Alle overige verkoopkosten zullen niet aftrekbaar zijn. Hier kan in een verkooptraject en bij de prijsbepaling rekening mee worden gehouden.

Bij tijdig overleg met de (belasting)adviseur en goed voorsorteren kan een aanzienlijk deel van de verkoopkosten toch aftrekbaar zijn. Dit kan tot een behoorlijk besparing leiden.

Wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent? Neem gerust contact met ons op.

Namens KWANTOR,

Marcel van Galen

Voor een nadere toelichting of informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Mr. Marcel van Galen (06 2754 3151 marcel.vangalen@kwantor.nl) of Mr. Frits Algie (06 1088 7753 frits.algie@kwantor.nl).

 

Aanleiding: Conclusie AG bij de Hoge Raad Mr P.G. Wattel inzake kosten vervreemding deelneming