Remigrerende Nederbelg

Remigrerende Nederbelg

500 375 Dick Brinkhof

Dubbele (niet-)belasting

Zolang we in Europa verschillende lidstaten hebben, zal iedere lidstaat zijn eigen fiscale wetgeving erop nahouden. Dit kan wel eens tot dubbele niet-belasting leiden, maar ook tot dubbele belastingheffing. Het eerste is leuk, het tweede niet. Tussen landen zijn belastingverdragen gesloten om dubbele belastingheffing zo veel mogelijk te voorkomen. Maar lost het probleem niet altijd op. Deze blog beschrijft de remigratie van een Nederbelg met aandelen in een Nederlandse BV. En hoe om te gaan met de waardeaangroei. En waar deze is belast, of niet.

Remigrerende Nederbelg

Recent is door de Hoge Raad een arrest gewezen in verband met remigratie vanuit België naar Nederland. Het betreft een Nederbelg. In 1999 emigreerde hij naar België. Drie jaar later koopt hij 50% van de aandelen in een Nederlandse BV. Daarvoor betaalt hij een bedrag van NLG 20.000. Negen jaar later besluit de Nederbelg te remigreren naar Nederland. De waarde van de BV is dan zo ongeveer EUR 844.304.

‘Step-up’ prijs aandelen

Vast staat dat België geen belasting heft over de waardetoename. De waardeaangroei van NLG 20.000 tot EUR 844.304 blijft dus onbelast in België. De Nederbelg vraagt aan de Nederlandse belastinginspecteur om de verkrijgingsprijs vast te stellen. En wel op de waarde van de aandelen op het moment dat hij Nederland binnenkomt. Op deze manier blijft de volledige waardeaangroei effectief buiten de belastingheffing. Niet alleen in België, maar ook in Nederland. Zowel in België als in Nederland dubbele niet-belasting. Een prettige gedachte.

De inspecteur volgt de Nederbelg echter niet. Hij stelt de verkrijgingsprijs vast op het lage aankoop bedrag (NLG 20.000). De zaak wordt voorgelegd aan de rechtbank. Deze geeft de belastinginspecteur gelijk. Dan wordt sprongcassatie aangetekend. De zaak slaat dus het Gerechtshof over en belandt direct op de deurmat van de Hoge Raad. Advocaat Generaal Niessen schrijft een uitgebreide conclusie. En geeft het gelijk aan de belastinginspecteur. Ook de Hoge Raad geeft het gelijk aan de belastinginspecteur. Het belastingverdrag tussen Nederland en België verplicht de inspecteur niet om de verkrijgingsprijs op de hoge waarde vast te stellen. Ook de Nederlandse fiscale wetgeving bevat deze verplichting niet. De inspecteur mag de lage waarde vaststellen.

Conclusie

Geen dubbele niet-belasting over de waardeaangroei. Er wordt geen ‘step-up’ gegeven voor de verkrijgingsprijs van de BV naar de hoge waarde, voor een remigrerende Nederbelg. De verkrijgingsprijs wordt vastgesteld op de oorspronkelijke (lage) aankoopwaarde van NLG 20.000. Over de gehele waardeaangroei wordt dus Nederlandse belastingheffing geheven.

Sneller antwoord gekregen, zonder al te veel schade

Een ander antwoord was prettiger geweest. Echter de Nederbelg heeft er goed aan gedaan om een beschikking bij de inspecteur te vragen. Zo heeft hij binnen een relatief kort tijdsbestek duidelijkheid gekregen. En kan hij zijn plannen daar op afstemmen.

De Nederbelg had ook zijn eigen standpunt kunnen verwerken in de aangifte. Dan had hij mogelijk pas vijf tot zeven jaar later antwoord gekregen van de Hoge Raad. Met het aanzienlijke risico op rente en boetes. Door direct actie te ondernemen, heeft hij sneller antwoord gekregen. Zonder risico te lopen. Dus direct een specialist raadplegen: het werkt.

Drs. D. (Dick) Brinkhof
Fiscaal Econoom

Dick (1972) heeft in 1999 zijn studie fiscale economie aan de Universiteit Brabant (thans de Universiteit van Tilburg) afgerond. Hij is werkzaam geweest op de internationale belastingadviespraktijken bij ‘Big Four’ en ‘Mid-Four’ kantoren. In 2003 heeft hij de Fiscale Europese Studies (post-master) opleiding in Rotterdam afgerond. Midden 2006 heeft hij zijn eigen belastingadviespraktijk gestart, waar hij zich met name richt op internationaal getinte belastingzaken, voor zowel binnenlandse- als buitenlandse cliënten. Binnen Kwantor richt Dick zich vooral op advisering en uitvoering van (internationale) tax compliance vraagstukken.

Joop Geesinkweg 901
1114 AB Amsterdam
06 460 882 58