Opdrachtnemer en zzp-er nog steeds in het fiscale vizier (Wet DBA)

Opdrachtnemer en zzp-er nog steeds in het fiscale vizier (Wet DBA)

864 726 Pieter Bogmans

Staatssecretaris Wiebes heeft, door middel van de zogenoemde Derde voortgangsrapportage, de Tweede Kamer recent geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Wet DBA. De belangrijkste punten uit deze rapportage zijn:

  • De huidige implementatieperiode tot 1 januari 2018 blijft gehandhaafd.
  • Gedurende deze periode zal de Belastingdienst niet handhaven (behoudens tegen kwaadwillenden),
  • De staatssecretaris wil voor het zomerreces duidelijkheid geven over het verdere verloop van de Wet DBA en de gevolgen hiervan voor de handhaving.
  • Belangrijke begrippen zoals “gezagsverhouding” en “vrije vervanging” worden nog niet nader toegelicht. Gewacht wordt op een onderzoeksrapport dat op korte termijn aan de informateur zal worden aangeboden en kan worden gebruikt in de onderhandelingen voor de formatie van een nieuw kabinet. De verwachting is dat het onderzoeksrapport dan ook openbaar zal worden gemaakt.

Voortgangsrapportage Wet DBA biedt nog weinig nieuw perspectief

Het huidige demissionaire kabinet wil geen belangrijke knopen doorhakken met betrekking tot de Wet DBA. Daarmee wordt de wet een belangrijk onderhandelingspunt bij de formatie van een nieuw kabinet, met als gevolg dat de termijn van 1 januari 2018 snel dichterbij komt. Een situatie waar niemand mee gebaat is, want er is bij de opdrachtgever en –nemer behoeft aan duidelijkheid. Immers de organisatie zal moeten worden ingericht op de situatie zoals die na 1 januari 2018 zal ontstaan en ook de opdrachtnemer zal willen weten waar hij of zij aan toe is.

Hoe kunt u als opdrachtgever of opdrachtnemer dan toch anticiperen op de nieuwe wetgeving?

Zoals bekend zijn er modelovereenkomsten ontwikkeld door de Belastingdienst. Hoewel er op dit moment geen sprake is van handhaving is het van belang de modelovereenkomsten te (blijven) gebruiken. Immers de Wet DBA zal zeker worden ingevoerd en alleen voor goedwillenden is de handhaving tijdelijk in de ijskast gezet. Door het gebruik maken van de modelovereenkomsten beweegt u zich binnen de juiste juridische kaders en weet u zeker dat u aan uw verplichtingen heeft voldaan.

Na de zomer, wanneer er als het goed is meer duidelijkheid bestaat omtrent de Wet DBA, kan er worden ingezet op maatwerk.

  • Aanleiding: Brief Staatssecretaris van Financiën van 20 april 2017 aan de Tweede Kamer inzake Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, kst-34036-63
  • Voor een nadere toelichting of informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen  met Pieter Bogmans op 06-484 937 96 of pieter@kwantor.nl